sorunuzugonderin02
onlinerandevu02
Сейчас 1 гость онлайн
Направления Деятельности
Özenç Minareci ne yapar ?
- Beyin, omurga, baş-boyun bölgesi hastalıklarının görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi, tanı konulması
- Beyin, boyun, ve omurganın damar hastalıklarının anjiografi yöntemiyle incelenmesi
- Beyin, boyun ve omurganın damar hastalıklarının endovasküler yöntemlerle tedavisi ( kapalı ameliyat )
o Beyin damarı anevrizmalarının tedavisi ( beyin kanaması geçirmiş veya geçirmemiş kişilerde )
o Beyin damarlarındaki darlıkların stent yöntemiyle tedavisi
o Beyin damarlarındaki fistül ve arteriovenöz malformasyon gibi hastalıkların embolizasyon yöntemiyle tedavisi
o Boyun damarlarındaki darlıklarda stent uygulanması     ( şemsiye yöntemi kullanılarak )
o Baş-boyun bölgesi ve bazı beyin tümörlerinde açık ameliyat öncesinde tümörü besleyen damarların tıkanarak, ameliyat riskinin azaltılması
o Doğum lekesi-hemanjiom ve vasküler malformasyon gibi hastalıklarda embolizasyon tedavisi
o Omurilik ve etrafındaki zarlarındaki damar hastalıklarının endovasküler yolla tedavisi
o Inme olan hastalarda, acil girişimle damarı tıkayan pıhtıyı eriterek beynin olabildiğince az hasarla bu tabloyu atlatmasını sağlamak
o Beyin kanaması geçiren hastalarda vazospazm adı verilen damar büzüşmesinin endovasküler tedavisi
o Kontrol altına alınamayan burun kanamalarında (epistaksis) kanayan damara anjiyografi yöntemiyle ulaşarak bu damarın tıkanmasıdır
- “ Endovasküler tedavi “ ne demektir?:
Endovasküler terimi, damar içerisinde demektir. Hasta bölgeye damar içerisinden ulaşılarak yapılan tedavi için kullanılır.
- “ Embolizasyon “ ne demektir ?:
Embolizasyon, tıkamak veya doldurmak demektir. Anevrizma embolizasyonu denilmesi, anevrizmanın içinin doldurulmasını ifade eder. Tümör embolizasyonu denilmesi, tümörü besleyen dmarların tıkanmasını ifade eder.
- “ Malformasyon “ ne demektir ?
Malformasyon, hatalı gelişme demektir. Vasküler malformasyon; damarın hatalı gelişmesi, arteriovenöz malformasyon; atar ve toplardamarın hatalı gelişmesi demektir.
- “ Anevrizma “ ne demektir?
Damarın zayıf bir bölgesinin balonlaşmasıdır
- “ inme “ nedir ?
Beynin bir bölümünün ani gelişen bir damarsal nedenle işlevini yitirmesidir. Beyin kanaması veya beyin damarının ani tıkanması için kullanılır. Bunun sonucu felçtir. “ Stroke “ olarak da adlandırılır.
- “ intraserebral “ ne demektir ?
beyin dokusu içerisinde demektir. Ör: intraserebral kanama, beyin dokusu içine olan kanamdır
- “ intrakranyal “ ne demektir ?
Kafatası içerisinde demektir. Ör: intrakranyal kanama, kafatası içerisine olan kanamadır.
-

Чем Занимается Озенч Минареджи?

-Исследование заболеваний головного мозга, позвоночника, шейно- головного отдела при помощи методов визуализации, диагностика 

- Исследование сосудистых заболеваний головного мозга, шеи и позвоночника при помощи ангиографического метода

-Лечение заболеваний головного мозга, шеи и позвоночника эндоваскулярными методами (закрытая операция)

 

·         Лечение аневризм головного мозга (у лиц, перенесших либо не перенесших кровоизлияние в мозг)

·         Стентирование закупоренных участков сосудов головного мозга

·         Лечение эмболизационным методом  таких заболеваний, как фистулы и артериовенозные мальформации

·         Стентирование сужений шейных сосудов (при помощи метода «зонтика»)

·         Эмболизация (закупорка) сосудов, питающих опухоль, тем самым снижение операционного риска в случаях опухолей шейно-головного отдела и некоторых опухолей головного мозга

·         Эмболизационное лечение врожденных пятен – гемангиом и сосудистых мальформаций

·         Лечение сосудистых заболеваний спинного мозга и окружающих его оболочек эндоваскулярным путем

·         Путем срочного вмешательства растворение тромба у пациентов, перенесших инсульт, уменьшая масштаб повреждения головного мозга

·         Эндоваскулярная терапия сужения сосудов, т.н. вазоспазма, у больных, перенесших геморрагический инсульт

·         Эмболизация кровоточащего сосуда с помощью ангиографии у больных с неконтролируемым носовым кровотечением (эпистаксис).

 

 

 

-Что означает понятие «Эндоваскулярная терапия»?

Термин «эндоваскулярный» означает находящий внутри сосуда. Используется для обозначения терапии , при которой лечение поврежденного участка  осуществляется путем его достижения изнутри сосуда.

-Что означает понятие «эмболизация»?

Эмболизация означает закупоривать либо заполнять. Эмболизация аневризмы означает заполнение полости аневризмы. Эмболизация опухоли означает закупорку сосудов, питающих опухоль.

-Что означает «мальформация»?

Мальформация означает неправильное развитие. Сосудистая мальформация  означает неправильное развитие сосуда, артериовенозная мальформация означает неправильное развитие артерий и вен.

-Что такое «аневризма» ?

Шаровидное разбухание ослабленного участка сосуда.

-Что означает понятие «инсульт»?

Потеря функции участка головного мозга в результате остро возникшей проблемы с сосудами. Это понятие используется для обозначения кровоизлияния в мозг либо острой закупорки  сосуда мозга. Результатом которой становится «инсульт». Также используется термин «строк».

-Что означает термин «внутрицеребральный»?

Это значит находящийся внутри ткани головного мозга. Например, внутрицеребральное кровоизлияние означает кровоизлияние в ткань мозга.

-Что означает термин «интракраниальный»?

Это значит находящийся внутри черепной коробки.  Например, интракраниальное кровоизлияние означает кровоизлияние внутрь черепной коробки.

 

сследование заболеваний головного мозга, позвоночника, шейно- головного отдела при помощи методов визуализации, диагностика 

Исследование сосудистых заболеваний головного мозга, шеи и позвоночника при помощи ангиографического метода

Лечение заболеваний головного мозга, шеи и позвоночника эндоваскулярными методами (закрытая операция)

Лечение аневризм головного мозга (у лиц, перенесших либо не перенесших кровоизлияние в мозг)

Стентирование закупоренных участков сосудов головного мозга

Лечение эмболизационным методом  таких заболеваний, как фистулы и артериовенозные мальформации

Стентирование сужений шейных сосудов (при помощи метода «зонтика»)

Эмболизация (закупорка) сосудов, питающих опухоль, тем самым снижение операционного риска в случаях опухолей шейно-головного отдела и некоторых опухолей головного мозга

 

Эмболизационное лечение врожденных пятен – гемангиом и сосудистых мальформаций

Лечение сосудистых заболеваний спинного мозга и окружающих его оболочек эндоваскулярным путем

 

Путем срочного вмешательства растворение тромба у пациентов, перенесших инсульт, уменьшая масштаб повреждения головного мозга

Эндоваскулярная терапия сужения сосудов, т.н. вазоспазма, у больных, перенесших геморрагический инсульт

Эмболизация кровоточащего сосуда с помощью ангиографии у больных с неконтролируемым носовым кровотечением (эпистаксис).

 

 

Что означает понятие «Эндоваскулярная терапия»?

Термин «эндоваскулярный» означает находящий внутри сосуда. Используется для обозначения терапии , при которой лечение поврежденного участка  осуществляется путем его достижения изнутри сосуда.

 

Что означает понятие «эмболизация»? 

Эмболизация означает закупоривать либо заполнять. Эмболизация аневризмы означает заполнение полости аневризмы. Эмболизация опухоли означает закупорку сосудов, питающих опухоль.

 

Что означает «мальформация»?

Мальформация означает неправильное развитие. Сосудистая мальформация  означает неправильное развитие сосуда, артериовенозная мальформация означает неправильное развитие артерий и вен.

 

Что такое «аневризма» ?

Шаровидное разбухание ослабленного участка сосуда.

 

Что означает понятие «инсульт»?

Потеря функции участка головного мозга в результате остро возникшей проблемы с сосудами. Это понятие используется для обозначения кровоизлияния в мозг либо острой закупорки  сосуда мозга. Результатом которой становится «инсульт». Также используется термин «строк».

 

Что означает термин «внутрицеребральный»?

Это значит находящийся внутри ткани головного мозга. Например, внутрицеребральное кровоизлияние означает кровоизлияние в ткань мозга.

 

Что означает термин «интракраниальный»?

Это значит находящийся внутри черепной коробки.  Например, внутрикраниальное кровоизлияние означает кровоизлияние внутрь черепной коробки.
 

Add comment


Security code
Refresh